Poskytované služby

Zajišťujeme:

  • svoz směsného komunálního odpad
  • svoz separovaného komunálního odpadu
  • průběžnou evidenci odpadů
  • zajištění sběrových dnů v obcích, svoz velkoobjemového odpadu atd.