EKOD Servis

Povinnost zajistit nakládaní s odpadem je uložena na jeho původci, což jsou jednotlivé obce a města. Obce a města z regionu Máchova kraje to dosud řešily každý samostatně a to prostřednictvím svozových firem. Základním problémem se však postupně ukázala závislost na těchto společnostech a minimální možnost ovlivňovat náklady obce na likvidaci odpadů.

Proto se část obcí rozhodla založit Dobrovolný svazek obcí EKOD, který si založil svozovou firmu EKOD Servis s.r.o.

Hlavními důvody založení obchodní společnosti EKOD Servis s.r.o. byly:

  • svozová společnost v rukou obcí, vyšší podíl obce na rozhodování a získání kontroly nad množstvím vyprodukovaného odpadu
  • sdružení = efektivita
  • připravit se na zákaz skládkování komunálního odpadu
  • osvěta obyvatelstva o nakládání s odpady
  • předcházení vzniku odpadu
  • příprava k opětovnému použití
  • recyklace odpadů
  • jiné využit odpadu, např. energetické
  •  postupné odstranění odpadu skládkováním
  •  maximální podpora třídění odpadu (popelnice do domácností)